Kövess minket:
Eseménynaptár
2019. december
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

Főoldal / Iskolánkról

Rólunk

Az iskola története

Az intézményt 1921-ben alapították, szeptember 15-én szekszárdi városi felső kereskedelmi iskolaként kezdte meg működését, két párhuzamos osztállyal. A tanulók a polgári iskola 5. osztálya helyett választották a felső kereskedelmi iskola I. osztályát. A fiú osztályt a főgimnáziumban, a leányokat a polgári lányiskolában helyezték el.

1922. augusztusában az intézményt államosították, neve: szekszárdi magyar királyi állami fiú felső kereskedelmi iskola, ideiglenesen az állami főgimnáziumban működött, a szakmai oktatás tárgyi feltételeit részben a város biztosította.

A Tolna megyei gazdálkodók (pénzintézetek, ipartelepek) már ekkor is támogatták anyagilag az intézményt kereskedelmi, ügyviteli nyomtatványokkal, árumintákkal, adományokkal, segélyekkel.

Az 1927-28 - as tanévben, a hazai szakképzésben bekövetkezett változás egységessé tett a felső kereskedelmi oktatást. A kereskedelmi szakoktatásban az élet és a környezet igényeihez igazodó tartalmi változások történtek, bevezették az új "tanítástervezetet és és rendtartást". Az iskola felvette Bezerédj István nevét, így szekszárdi magyar királyi állami Bezerédj István fiú felső kereskedelmi iskolaként működött.

1929. október 16-án felavatták az iskola díszzászlaját. Ez mögött vonulnak ma is a diákok a Bezerédj szoborhoz, sorakoznak a ballagáson és minden évben a végzős tanulók szalagot kötnek a hagyományőrző zászlóra.

A 30-as évek elején a gazdasági helyzet romlásának, a gyermeklétszám csökkenésének eredményeként a kereskedelmi iskola tanulólétszáma is csökkent, ezért az 1934-35 - ös tanévtől már nem iskoláztak be az I. évfolyamra.

Az iskola 1937-ben - 16 évi működés után megszűnt. Az igazgatót, tanárokat áthelyezték más kereskedelmi iskolába, a felszerelést és az eszközöket a bajai állami felsőkereskedelmi iskolának adták át megőrzésre.

Magyarországon 1938-ig nem voltak kereskedelmi-, ipari-, mezőgazdasági középiskolák. A gyakorlatirányú középiskolák létesítéséről az 1938. évi XIII. törvény rendelkezett, de a gazdasági középiskolák rendszerének kifejlődését meggátolta a második világháború.

Bár hazánk Európa egyik legelmaradottabb iskolarendszerét és ennek is a perifériáján elhelyezkedő szakképzést örökölt, a gazdasági élet megélénkülésével 1945 őszén felmerült a szekszárdi kereskedelmi középiskola felállításának gondolata. Egy év múlva, 1946. október 20-án ünnepélyesen megnyitották a Szekszárdi Állami Kereskedelmi Középiskola előkészítő tanfolyamát, helyileg a polgári fiúiskolában.

Az 1947-48 - as tanévben, az iskola kettő első osztálya mellett - a városban elsőként - indult a dolgozók tagozata.

Már ekkor is fontosnak tartották a kereskedelmi képzésben az életre, a gyakorlatra való felkészítést, ezért a tanév befejezését követően a tanulók nyári üzemi gyakorlaton, fizikai munkán vettek részt.

Az újraindulás 3. tanévében az iskola már hat osztálya működött, ekkor került a jelenlegi iskola helyén álló volt izraelita iskola épületébe 3 osztály, további 3 osztály pedig a Béri Balogh Ádám utcai általános iskolába.

1949-ben készült el a középiskolák egységes reformja, ennek értelmében minden középiskolát gimnáziummá szerveztek át. Iskolánk 1949-1951 - g Állami Közgazdasági Gimnáziumként működött, helyileg és részben a volt izraelita iskolában, részben a gimnázium helyreállított emeleti szárnyában.

Rövid működés után a szakmai gimnáziumokat megszűntették és helyettük középfokú technikumot létesítettek, A tanulmányi idő 4 év, érettségi vizsga helyett azzal egyenértékű képesítő vizsgát tettek a tanulók, és technikusi oklevelet kaptak. A középfokú gazdasági képzés tovább szakosodik, a kereskedelmi oktatás középfokú intézménye a kereskedelmi tagozatú közgazdasági technikum lesz. A kereskedelmi szakoktatás sok formai változáson ment keresztül, iskolánk képzési célja is gyakran változott. Az 1951-52 - es tanévben Közgazdasági Középiskolává, majd Kereskedelmi Tagozatú Közgazdasági Technikummá alakult. Az 1954-55 - ös tanévtől tovább szakosodott, a szövetkezeti szakra specializálódott. 1967-ig az iskola neve: Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozat, Szövetkezeti Szak.

Az 1951-52 - es tanévtől működött iskolánkban a gépíró-gyorsíró és irodakezelői szakiskola. Ez az iskolatípus középiskolai képesítést nem adott, célja az irodai adminisztrációs és könyvelési segédmunkák ellátására alkalmas gép- és gyorsírók képzése.

1952-ben készült el - z iskola mai épületének megfelelő területen - az iskolai épületrész, 1953-ban a tornaterem és tiszti lakások.

1953 őszén került az iskola élére dr. Bársony Róbert igazgató, aki hosszú ideig vezette az iskolánkat. 1954 nyarán az intézmény SZÖVOSZ - iskola lesz, a dolgozók SZÖVOSZ állományba kerülnek, az épület is a tulajdona lesz. Az iskolára új feladatok is hárulnak, célja, hogy a szövetkezeti kereskedelem részére képezzenek jó szakembereket. Az egyik első osztályba egész Dunántúl területéről iskoláznak be tanukat. A diákotthon ideiglenes elhelyezése au iskolában történik. A kollégiumnak átadott tantermek hiányoznak az oktatásból, az épület túlzsúfolt.

Az 1955-56 - os tanév az iskola jubileumi éve. az első megalapítástól 25 év tanév, az újraalapítástól 10 év telt el. 1956. szeptember 30-án az iskola felveszi Bezerédj István nevét. Ekkor helyezik el az iskola előcsarnokába Bezerédj - Jarinay Sándor által készített - portréját.

1957-től zajlik az iskolareform előkészítése és bevezetése. Az 1961. évi III. törvény legtöbb változást a középfokú képzés rendszerében okozott, új típusként vezette be a szakközépiskola különböző fajtáit.

Az 1961-62-es tanév iskolánkban az iskolareform megvalósításának első éve volt. Ekkor főleg tartalmi változások következtek be, szervezeti változásokra csak később került sor.

1967-től vált az iskola Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskolává. A képesítő vizsgát érettségi váltja fel. 1971-ben érettségizett nappali tagozaton az első szakközépiskolai osztály.

Az 1970-71-es tanévben kiválik az iskolából és önállóan működik a gépíró-gyorsíró iskola, a Pázmány téren helyezkedik el. Az 1976-77-es tanévben visszakerül, így 9 év után az iskola neve újból változik, Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola és Gépíró - Gyorsíró Iskola lesz.

Az 1981-82-es tanévben indul az első évfolyammal a kereskedelmi szakmunkások képzése. 1984-ben tesznek először szakmunkásvizsgát ebben az iskolában a tanulók, így az iskola neve 1981-től: Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gépíró - Gyorsíró Iskola.

2008. július 1-étől tartozunk a Szent László TISZK-hez, azóta iskolánk a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK), Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény nevet viseli.

/A cikket Schmidt Katalin készítette ./

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva